Elpen

Hier kan je een terugbetaalde
psycholoog/orthopedagoog vinden

Bokkepowerdagen mei 2024

Info

Voor sommige jongeren is voltijds school lopen moeilijk. Hun motivatie is zoek, de concentratie is een ramp. Ze verzamelen de ene nota naar de andere. Of het sociale schoolgebeuren vraagt te veel van hen en ze haken af. Misschien is dan een portie 'Bokkepower' wel iets voor hen? Een time-out met extra rust, maar ook een dag van ervaren en persoonlijke groei. Vanaf april zet kinderboerderij Bokkeslot op vrijdag de deuren open om 6 jongeren te laten beleven. Samen gaan we op zoek naar 'enrichment'. Wat verrijkt het leven van onze jongeren/dieren? Ervaren op de boerderij, creëren met onze handen, zorgen voor de dieren, met het hoofd in het hier en nu. En dit alles wordt afgewisseld met zelfreflectie. Klinisch orthopedagoge Nele De Backer staat in voor de groepsreflectie en individuele begeleiding, telkens op maat van de deelnemende jongeren. Als er interesse is, plannen we steeds een kennismaking met de jongere en zijn context (ouders/begeleiders). We geven een woordje uitleg over het verloop van een Bokkepowerdag en bepalen samen wat de doelstelling is voor de deelname. De jongere neemt 3 volledige dagen deel aan het programma. Na deze 3 dagen wordt een eindgesprek georganiseerd. De Bokkepowerdagen worden georganiseerd met de steun van WINGG. Alleen een kampvergoeding dient betaald te worden (5 euro/dag).

Data en inschrijven

24 mei

31 mei

7 juni

telkens van 9u-16u - maximum 6 jongeren 

extra info en inschrijven via kindercoachnele@gmail.com, gebruik het contactformulier op de website, of bel 0471 55 69 59.

Flyer