Elpen

Pieter-Jan Deschryver

Leeftijdsklasse
15j-23j
23j en ouder
Betaling
Het eerste gesprek is gratis, opvolgend 11€/gesprek (4€ bij verhoogde tegemoetkoming)
Partner
PsyZuid

Mijn gegevens

Wijkcentrum De Bildings
Volksv. De Jaegerelaan 62
8500 Kortrijk
Pieterjan.deschryver@gmail.com
© 2023 - elpen.be