Elpen

Léonie De Ruytter

Leeftijdsklasse
0-15j
15j-23j
Betaling
Gratis
Partner
Wingg

Belangrijke info

Bij een eerste afspraak heb je de volgende zaken mee:

- ziekenfondsklevertje

- identiteitskaart

Opgelet! Indien het aantal maximale sessies overschreden zijn of je bent niet in orde met de mutualiteit, kom je niet in aanmerking voor het vooropgestelde tarief en betaal je bijgevolg de consultatie aan de prijszetting van de klinisch psycholoog/orthopedagoog. Gelieve om deze misverstanden te vermijden, jouw rijksregisternummer te bezorgen voor de eerste geplande sessie.

Mijn gegevens

Condédreef 12
8500 Kortrijk
0484 17 39 12
leonie@praktijkdesleutelbloem.be
https://www.praktijkdesleutelbloem.be/team
© 2024 - elpen.be