Elpen

Hier kan je een terugbetaalde
psycholoog/orthopedagoog vinden

Oudergroep autisme

Als bij een kind of jongere de diagnose autismespectrumstoornis gesteld wordt, brengt dit bij sommige ouders heel wat verwarring teweeg. Een diagnose biedt vaak opluchting en erkenning, maar roept tegelijk ook heel wat vragen op, gevoelens van angst en verdriet en zorgen over de toekomst. De oudergroep autisme tracht aan deze vragen van ouders tegemoet te komen en brengt hen in contact met andere ouders met een kind met autisme. De psycho-educatieve leergroep tracht ouders in vier sessies een eerste inzicht bij te brengen in het gedrag, het denken en de waarneming van kinderen met autisme en tracht ouders handvaten aan te bieden om beter met hun kinderen om te gaan. De leergroep staat open voor ouders van normaal begaafde kinderen/jongeren bij wie de diagnose autismespectrumstoornis recent gesteld is.

info en inschrijven

DATA

03/06/24
11/06/24
17/06/24
25/06/24
Telkens van 19u00 tot 21u15

Locatie: Hof van Watervliet, Oude Burg 7, 8000 Brugge 

Inschrijven: joyce.rayee@gmail.com  of  marcwillems@outlook.com

Flyer